SERVEIS AGRARIS CAL VICARI, S.L.


Tres generacions dedicades a la viticultura
Les Noves Tecnologíes aplicades al servei agrari

Sant Jordi, 6 | 08730 La Ràpita (Els Monjos) | Barcelona | Spain | Tel. 620 94 41 34 - +34 93 898 32 15 | Fax +34 93 898 32 19
Prepodadora
Arrencadora de ceps
Recollida de ceps
Llaurada de desfons
Subsulador hidràulic
Serveis de retro-excavadora
Serveis per a la vinya
Despedregadora
Remolc localitzador de fems
Plantació de ceps amb làser
Servei d'Emparrats
Serveis de retro-excavadora
Serveis per a la vinya
Verema mecanitzada
Transport de raïm
Despuntadora en verd
Despampoladora
Servei d'Emparrats
Serveis de retro-excavadora
Serveis per a la vinya
Verema mecanitzada
Transport de raïm
Arrencadora de ceps
Recollida de ceps
Llaurada de desfons
Subsulador hidràulic
Serveis de retro-excavadora
Serveis per a la vinya
Direcció i assesorament de finques rústiques
Explanació i moviments de terres
CIF: B-63179782 | Sant Jordi, 6 | 08730 La Ràpita (Els Monjos) | Barcelona | Spain
Tel. 620 94 41 34 - +34 93 898 32 15 | Fax +34 93 898 32 19 | eMail: serveis@calvicari.com