LLAURADA DE DESFONS

Consisteix en voltejar el terreny per realitzar un airejament del subsòl i a més l'extracció de restes d'arrels a una profunditat arpóximada de 80 a 100 cm.
CIF: B-63179782 | Sant Jordi, 6 | 08730 La Ràpita (Els Monjos) | Barcelona | Spain | Tel. 620 94 41 34 - +34 93 898 32 15 | Fax +34 93 898 32 19