TRANSPORT DE RAĪMS

Realitzem el transport amb remolcs d'acer inoxidable de doble fons (no es mescla el suc amb el raīm).

L'arribada del raīm al celler estā en millors condicions.
CIF: B-63179782 | Sant Jordi, 6 | 08730 La Rāpita (Els Monjos) | Barcelona | Spain | Tel. 620 94 41 34 - +34 93 898 32 15 | Fax +34 93 898 32 19