ASSESSORAMENT I DIRECCIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES

Assessorament i direcció de finques: Tenim personal capacitat per a la realització d'estudis de noves plantacions, inversions, cultius alternatius, etc. i en definitiva per la millora de cada explotació.

Direcció de finques: Personal propi de cada explotació sota la nostra direcció per realitzar les tasques pròpies de cada finca.
CIF: B-63179782 | Sant Jordi, 6 | 08730 La Ràpita (Els Monjos) | Barcelona | Spain | Tel. 620 94 41 34 - +34 93 898 32 15 | Fax +34 93 898 32 19