MOVIMENT DE TERRES

Consisteix en l'explanació, anivellació, moviments de terres, per la millora de les parce·les envers la realització dels treballs propis de cada cultiu.
CIF: B-63179782 | Sant Jordi, 6 | 08730 La Ràpita (Els Monjos) | Barcelona | Spain | Tel. 620 94 41 34 - +34 93 898 32 15 | Fax +34 93 898 32 19