DESPAMPOLAR

El despampolat del raīm és bāsic per una verema de qualitat en ayns de considerable vegetaciķ.

La realitzaciķ d'aquesta feina consisteix en l'extracciķ dels pāmpols que obstrueixen la ventilaciķ i els raigs solars, els dos bāsics per la maduraciķ del raīm.

Apart, ajuda a que els tractaments fito-sanitaris siguin més efectius.
CIF: B-63179782 | Sant Jordi, 6 | 08730 La Rāpita (Els Monjos) | Barcelona | Spain | Tel. 620 94 41 34 - +34 93 898 32 15 | Fax +34 93 898 32 19