DESPEDREGAR

Al realitzar la llaurada de desfons a la profunditat de 80 a 100 cm algunes vegades al voltejar el terreny surten a la superfície pedres de dimensions considerables i que són de difícil recollida manual. La recollida mecànica estavlia temps i esforços.
CIF: B-63179782 | Sant Jordi, 6 | 08730 La Ràpita (Els Monjos) | Barcelona | Spain | Tel. 620 94 41 34 - +34 93 898 32 15 | Fax +34 93 898 32 19